Nieuws

Op woensdag 19 april werd in Theater de Speeldoos in Vught de jaaravond voor uilenbeschermers gehouden. Ruim 250 vrijwilligers waren aanwezig. Traditiegetrouw werd op de prestaties van het afgelopen jaar teruggeblikt en op het komende seizoen vooruitgekeken.

Omstandigheden seizoen 2016
Provinciaal coördinator Jochem Sloothaak blikte terug op 2016. Dat was een warm jaar, passend in de trend van een opwarmend klimaat. Toch begon het voorjaar laat. Na de op één na zachtste winter in ruim 3 eeuwen, ging de lente van 2016 koud van start. Natte en droge perioden wisselden elkaar af. Dankzij de zachte winters en de hoge muizenstand werden bij de eerste controles in het voorjaar 2016 veel grote broedsels aangetroffen bij de steenuilen. Door het aanhoudende slechte weer in mei en juni werden de omstandigheden om te jagen erg slecht, met massale sterfte van de jongen tot gevolg. Dankzij de grote inzet van onze uilenbeschermers is 2016 toch deels een succesvol uilenjaar te noemen.

Resultaten en bijzonderheden
Bij de steenuil  was er sprake van 1.055 nestkastbroedgevallen en 87 vrije broedgevallen, met een slagingspercentage van 88%. Het aantal broedgevallen bij de kerkuil bereikte in 2016 een recordaantal van 529. Van de broedgevallen werden er 511 aangetroffen in nestkasten en 18 op andere locaties. Bijzonder was het grote aantal tweede broedsels in 2016. Dat dit 26 keer voorkwam, geeft aan dat de voedselomstandigheden voor de kerkuil in het tweede deel van 2016 – na alle regenbuien – toch erg goed waren. De ransuil krijgt sinds een aantal jaren ook aandacht als derde soort in het rijtje uilen. Winterroesten en broedplaatsen worden in kaart gebracht en er worden kunstnesten geplaatst in geschikte nestbomen. Tijdens de winter van 2015-2016 zijn er 293 ransuilen aangetroffen op de roesten. Naast de registratie van roestplaatsen worden ook de nestbomen vastgelegd, die jaarrond beschermd zijn. De ransuil maakt naast een oud kraainest of eksternest ook gebruik van een kunstnest om haar eieren in te leggen. De primeur had Uilenwerkgroep Dongemond met het eerste broedgeval in een kunstnest! In totaal werden er 24 broedgevallen en 71 uitgevlogen jongen gemeld. 

Veilig werken
Medewerker soortenbescherming Marco Renes vervolgde de avond met een terugblik op de cursussen die zijn gegeven over veilig werken op hoogte. Inmiddels heeft ruim de helft van de uilenbeschermers gebruik gemaakt van die cursus en weet hij of zij wat de gevaren van het klimwerk zijn en hoe deze zijn te voorkomen. Daarnaast kan er gewerkt worden met de klimmaterialen en valbeveiligingssets. Hiervan zijn er 90 in omloop en ze worden jaarlijks ingezameld, gekeurd en weer uitgeleverd. "Als je dat bekijkt lijken we af en toe wel een keuringsbedrijf", sloot Marco af. 

Vogelopvang en bescherming
Spreker Charles Brosens van Vogelrevalidatiecentrum Zundert nam ons mee in de wereld van vogelopvang en bescherming. Onwetendheid van mensen leidt tot noodgedwongen opvang van vogels van divers pluimage, van putter tot arend. Vogels die bij het opvangcentrum binnenkomen zijn vaak vergiftigd, geschoten door jagers of gehavend door een val uit het nest. In het opvangcentrum worden ze verzorgd en wordt gewacht op toestemming om de vogels vrij te laten. Opvallend is dat de flora- en fauna wet door de jaren heen – in tegenstelling tot bescherming – juist opkweek en vogelhandel in de hand heeft gewerkt. Ringen worden vervalst, jongen uit het nest gehaald en vallen worden geplaatst om de vogels te vangen voor verkoopdoeleinden. Beelden en anekdotes van grote inbeslagnames, die het VRC vervolgens onder zijn hoede neemt, laten de harde realiteit zien. Toch is dit slechts een topje van de ijsberg, want de handhaving en opsporing is tijdrovend en heeft geen prioriteit bij de politie. Een trieste conclusie die Charles trok was dat er waarschijnlijk meer grutto's in kooien zitten dan er op de weilanden rondlopen. Als je vogels wilt beschermen, dan moet de wet hierin voorzien.

Oorkonde ‘Uilenbeschermer van het Jaar’
De avond eindigde met de uitreiking van de oorkonde ‘Uilenbeschermer van het Jaar’. De oorkonde werd uitgereikt door voorzitter van Brabants Landschap Joseph Vos. Dit jaar werd Rinus van den Boomen uit Oostelbeers uit 5 nominaties verkozen door de 'Commissie Uilenbescherming'. Een kleine greep uit het uitgebreide juryrapport: “Nauwkeurig houdt hij het aantal geplaatste en bezette kasten bij, alsmede de broedsels en natuurlijk de aantallen jongen die eerst uitkomen en vervolgens uitvliegen. Zijn voorstellingen bij schoolprojecten en op ‘roefeldagen’ hebben naam verworven. Als geen ander weet hij de jeugd te boeien met tot de verbeelding sprekende verhalen, allemaal ten faveure van die zogenaamd ‘enge’ uilen.” Rinus moest woensdagavond zelf spelen met zijn band, maar hij werd door een collega uilenbeschermer opgehaald zodat hij na de pauze in Vught kon zijn. Hij was totaal verrast door de oorkonde en de aanwezigheid van z'n vrouw in de zaal.

Als afsluiting de 'leskast'
In 2016 is gewerkt aan een speciale leskast voor uilenwerkgroepen die op basisscholen lessen willen geven voor de jeugd. Ankie Stoop heeft geholpen om de nestkast te ontwikkelen en presenteerde het eerste exemplaar. De leskast is beschilderd door Ciel Broeckx. In de nestkast zitten allerlei materialen om gastlessen te geven. In het bijbehorende infoblad 'Uilenbeschermer voor de klas' staat beschreven hoe je te werk kunt gaan. "Het is niet bedoeld als een voorschrift voor jullie van 'zo moet je het doen', maar meer een hulpmiddel. Want jullie hebben zelf alle kennis en de mooie verhalen, maar om een groep bezig houden kun je wel wat tips gebruiken", voegde Ankie er aan toe. 

 

Het provinciaal jaarverslag 2016 is hieronder te downloaden en hier online te lezen.

Documenten

Preview Jaarverslag Uilenbescherming Brabant 20164.1 MB Download
Bekijk alle 6 de foto's

Foto's