Werk in uitvoering

Waterberging in Andelsch Bro...
12-04   Lees meer >
Aanpak Landschotsche Heide
22-03   Lees meer >
Nieuwbouw Mattemburgh
09-03   Lees meer >
Terugkeer van het edelhert i...
06-03   Lees meer >
Restauratie Fort Giessen
06-02   Lees meer >
Einde aan verdroging en verv...
02-02   Lees meer >
Aanpak oeverzone Galgeven
06-01    Lees meer >
Aanpak monumentale lanen Heeswijk
23-12    Lees meer >
Boomkikkers in de Mortelen
22-07   Maaiveldverlaging en boomkikkerbiotoop Lees meer >
Herbouw bakhuisje Wargashuyse
12-05   Monumentaal erf in ere hersteld Lees meer >
Waterberging en natuurherstel Kleine Dommel
10-02    Lees meer >
Dunning in het Brestbosch
10-12    Lees meer >
Laatste maatregelen herstel Valkenhorst Groote Heide
04-09    Lees meer >
Einde aan verdroging
13-12   NNP Valkenhorst en Groote Heide Lees meer >
Hermeandering Essche Stroom
11-12   Deeltraject de Halsche Beemden Lees meer >
Krombeemden op de schop
06-12   Herinrichting beekdal Poppelsche Leij Lees meer >
Werkzaamheden in de Heinis
26-11   Van kwijnend bos naar vitaal hakhout Lees meer >
Bomenkap Mortelen/Scheeken
19-11   Omvorming monotoon productiebos naar gevarieerd natuurbos Lees meer >
Nieuwe natuurbruggen in Brabant
21-03    Lees meer >
Natuurcompensatie A2 knooppunt Batadorp
21-03    Lees meer >