Werk in uitvoering

Edelherten in Het Groene Wou...
09-11-2017   Lees meer >
Sloop steenfabriek
07-11-2017   Lees meer >
Natuurherstel Tongelreep
03-11-2017   Lees meer >
Einde aan verdroging en verv...
02-11-2017   Lees meer >
Einde aan verdroging
23-10-2017   Lees meer >
Restauratie Landhuis Haanwij...
16-10-2017   Lees meer >
Mattemburgh gesloten
31-08-2017    Lees meer >
Aanpak monumentale lanen Heeswijk
21-06-2017    Lees meer >
Waterberging en natuurherstel Kleine Dommel
14-06-2017    Lees meer >
Realisatie Natuurnetwerk Brabant
11-05-2017    Lees meer >
Waterberging in Andelsch Broek
12-04-2017    Lees meer >
Aanpak Landschotsche Heide
16-03-2017   Einde aan de verdroging Lees meer >
Aanpak oeverzone Galgeven
06-01-2017    Lees meer >
Boomkikkers in de Mortelen
22-07-2015   Maaiveldverlaging en boomkikkerbiotoop Lees meer >
Herbouw bakhuisje Wargashuyse
12-05-2015   Monumentaal erf in ere hersteld Lees meer >