Werk in uitvoering

Begin december is Brabants Landschap in samenwerking met Stichting Kasteel Heeswijk gestart met het uitvoeren van werkzaamheden aan de zogenaamde ‘dubbele’ lanen van het kasteel naar de provinciale weg N279.

Wat gaan we doen:
De afgelopen maand december hebben we de lanen flink gesnoeid en zijn struiken verwijderd. Met een hoogwerker hebben we de kronen bevrijd van dode, scheefgegroeide en andere ongewenste (zij)takken. De ondergroei van rododendrons (geplant in 1960) en andere struiken, met name te vinden aan de binnenzijde van de lanen, zijn ‘geplukt’ met een klein kraantje. Al het vrijkomende materiaal is afgevoerd. 

Medio 2017 start de volgende fase. Dan worden de bestrating en de twee pijlers bij de ingang van het landgoed aangepakt. Door verzakkingen van de ondergrond in de afgelopen 150 jaar vertoont de bestrating op veel plaatsen kuilen en uit verband geraakte stenen. Je kunt het wegdek beschouwen als een ruïne. Hierdoor is de laan onbegaanbaar geworden, terwijl het wel de hoofdtoegang tot landgoed en kasteel is. De bestrating van de drie historische laanbestratingen op het landgoed vertonen slijtsporen van koetswielen. Het is echter technisch niet mogelijk om in detail de bestrating in de oprijlaan terug te leggen. Daarom is gekozen om bij het gedeelte tussen de Aa en de meander voorrang te geven aan de begaanbaarheid, en de stenen in de originele tonvorm terug te bestraten. 

Voorbij de meander blijft de bestrating onberoerd, inclusief verzakkingen en slijtsporen. Naast deze bestrating komt een begaanbaar pad. Hierdoor kunnen rolstoelen, rollators en dergelijke de route naar het kasteel afleggen. Dit sluit bovendien aan op de onberoerde bestrating met slijtsporen van de zuidsingel van het kasteel en de beukenlaan. Twee pijlers markeren de ingang van het landgoed. Het metselwerk wordt gerestaureerd en er komen weer twee stenen leeuwen met wapenschild op. Een echte adellijke entree van Landgoed Heeswijk, symbool van de samenwerking tussen Brabants Landschap en kasteel Heeswijk. 

Wanneer:
Begin december zijn de werkzaamheden aan de ‘dubbele’ lanen van het kasteel gestart. De snoeiwerkzaamheden zijn inmiddels gereed. De overige maatregelen starten vanaf januari  tot medio 2017.

Waarom:
Door laanbomen periodiek te snoeien, geef je de kronen kans door te groeien. Het wegzagen van dood hout eruit verhoogt de veiligheid voor wandelaars en fietsers. Door de lanen weer zichtbaar te maken, herstellen we de ooit beoogde ‘zichtlijnen’ vanuit het kasteel. Daarnaast vertonen - door verzakkingen van de ondergrond in de afgelopen 150 jaar – de bestrating op veel plaatsen kuilen en uit verband geraakte stenen.

Je kunt het wegdek beschouwen als een ruïne. Hierdoor is de laan onbegaanbaar geworden, terwijl het wel de hoofdtoegang tot landgoed en kasteel is. 

Met wie:
De herstrating van de lanen en restauratie van de entreezuilen (medio 2017) worden uitgevoerd in samenwerking met Stichting Kasteel Heeswijk. De snoei werkzaamheden worden enkel door Brabants Landschap uitgevoerd.

Kijken
De laan bij het kasteel is inmiddels weer zichtbaar door het snoeien en verwijderen van struiken. Tevens is daar door het vegen de oude bestrating weer zichtbaar geworden.

Vragen:
Bel Gerard Traa, beheerder bij Brabants Landschap 06 523 188 27. Of mail info@brabantslandschap.nl

Verder lezen: