Werk in uitvoering

De Mortelen is een belangrijk gebied geworden voor de boomkikker in Noord-Brabant. Sinds de herintroductie enkele jaren geleden doet deze soort het erg goed in de Mortelen.

Dat betekent echter niet dat we vervolgens ‘klaar’ zijn. Gezien de groei van de populatie en de verdere verspreiding door het gebied zijn we continu bezig met zogenaamde biotoopverbetering. Kortom we doen er alles aan om het deze kikker naar de zin te maken! Op dit moment wordt er in de Mortelen speciaal voor de boomkikker een poel aangelegd, waar uiteraard ook andere soorten van profiteren.

Ook voor bijzondere flora is de Mortelen van grote waarde. Er liggen diverse soortenrijke graslanden met planten die profiteren van schrale grond. Kwetsbare soorten als orchideeën worden op voedselrijke grond weggeconcurreerd door meer algemene (gras)soorten. Na uitvoerig onderzoek is een aantal percelen geselecteerd waar de voedselrijke toplaag wordt verwijderd zodat deze bijzondere soorten goed kunnen gedijen. Omdat deze soorten ook afhankelijk zijn van een goede waterhuishouding, zijn er slechts enkele percelen die kansrijk zijn en daardoor in aanmerking komen voor zogenaamde maaiveldverlaging.

De werkzaamheden zijn onlangs gestart en zullen naar verwachting rond oktober gereed zijn. Uiteraard gaat er dan nog wat meer tijd overheen voordat de eerste boomkikkers en orchideeën deze gebieden hebben gevonden, maar wij hebben in ieder geval gezorgd voor een gespreid bedje!