Werk in uitvoering

De terreinen Valkenhorst en Groote Heide van Brabants Landschap zijn door de Provincie aangewezen als Natte Natuurparel (NNP). Dit wil zeggen dat de natuurwaarden er ‘(grond)waterafhankelijk’ zijn. En omdat de grondwaterstand er nu nog bijna overal te laag is, wordt daar wat aan gedaan. Na de werkzaamheden - zie verderop - zullen de natuurwaarden er flink op vooruit gaan.

Wat gaan we doen en waarom:
  • (Bos)slootjes afdammen, waardoor regenwater niet direct wordt afgevoerd, maar langer in het gebied blijft.
  • Percelen landbouwgrond afgraven om dichter bij het grondwater te komen.
  • Het plaatselijk - niet overal! - kappen van naaldbos.
  • Verwijderen van de strooisellaag

 

Wanneer:
December 2013-zomer 2014

Waarom:
Om verschillende redenen: Omdat bij naaldbomen regen aan de naalden blijft hangen, verdampt het water boven in de bomen en bereikt het nooit de bodem. En omdat naaldbomen ’s winters hun naalden behouden - loofbomen verliezen hun bladeren wel - onttrekken ze het héle jaar door grondwater aan de bodem. Waar dus naaldbos wordt gekapt, verdampt minder water en wordt minder water aan de bodem onttrokken. Een fantastische anti-verdrogingsmaatregel! Na het kappen van het bos wordt de strooisellaag verwijderd. Dit vergemakkelijkt de terugkeer van heide, een (inter)nationaal gezien zeldzaam biotoop. Heidezaad blijft namelijk wel 100 jaar kiemkrachtig en zit nog overal in de minerale bodem.

Met wie:
Er wordt samengewerkt met Waterschap de Dommel, Brabant Water en de gemeente Heeze-Leende. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door de Provincie en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Kijken:
Ten zuiden van het Greveschutven wordt van een landbouwperceel gemiddeld 40 cm afgegraven. De (vele) grond die daarbij vrijkomt, wordt ingezet om slootjes af te dammen. Het grondtransport vindt plaats over de Oude Baan, waardoor het fietsverkeer tijdelijk wordt omgeleid via de Valkenswaardseweg. Op de kaart hiernaast kunt u zien waar dit precies is.

Vragen:
  • René Iemenschot, Waterschap de Dommel: 0411 - 61 83 80 of riemenschot@dommel.nl
  • Mari de Bijl, Brabants Landschap: 06 - 52 31 88 30
Verder lezen: