Werk in uitvoering

Brabants Landschap beheert in de Land van Heusden en Altena de forten Altena, Bakkerskil en Giessen. De laatste was dringend aan restauratie toe met als gevolg dat in 2014 het plan is opgesteld om het fort als rijksmonumentaal fort te restaureren.

Wanneer:
Momenteel (2017) wordt de laatste hand gelegd aan de restauratie van het fort. Voor de Artillerieloods was Brabants Landschap nog op zoek naar subsidieverstrekkers. Een aanzienlijke bijdrage ontvingen we van de provincie Noord-Brabant, waardoor in februari al begonnen kan worden met de restauratie van de artillerie- of genieloods. Naar verwachting zullen de werkzaamheden nog voor de bouwvakvakantie klaar zijn.

Persmoment
Zaterdag 4 februari ontving Brabants Landschap uit handen van Gedeputeerde Henk Swinkels een bedrag van €280.450 voor de restauratie van de verwaarloosde loods. De totale kosten bedragen ongeveer €450.000 euro. 

Waarom:
Fort Giessen is in 1972 al in beheer gekomen van Brabants Landschap, vanwege de aanwezige natuurwaarden van het fort. Dertig jaar later werd Fort Giessen door het Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie genomineerd als  Werelderfgoed, vanwege de bijzondere cultuurhistorische waarde. Met recht dus een natuurfort met een diversiteit aan bijzondere cultuurhistorie, een mooie verzameling archeologische vondsten en recent de ontdekking van veel verborgen groepsschuilplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog. Dit alles maak het fort uitermate geschikt voor basisscholen met als speerpunt natuur- en cultuureducatie en opening voor publiek onder begeleiding. Brabants Landschap onderkent hierin de noodzaak van het zo jong mogelijk in aanraking brengen va de jeugd met natuur en de geschiedenis van de omgeving, opdat waardering ontstaat en de motivatie voor behoud op komende generatie wordt overgedragen.

Dankzij de subsidie van de provincie Noord-Brabant is in mei 2016 begonnen met herstelwerkzaamheden en start in februari (2017) de restauratie aan de Artillerieloods.

Hoe:
De restauratie van Fort Giessen betreft een casco restauratie. Dit houdt in dat vooral de buitenkant wordt opgeknapt. Het metselwerk opknappen is een belangrijk onderdeel van deze restauratie. Verroeste duimen, waaraan de luiken hangen, worden verwijderd, kapot natuursteen wordt hersteld of vervangen en de luiken worden in de werkplaats uit elkaar gehaald, waarna de rotte delen worden vervangen. Daarnaast worden er ook veel maatregelen getroffen voor vleermuizen, zoals:

  • Isolatie aanbrengen in de vloer van Remise A
  • Bevochtigingssysteem in de kelder en het vleermuizenreservaat (Remise B)
  • Meer wegkruipplekken voor vleermuizen
  • Creëren van nieuwe invliegopeningen

Ronald van Os, ecoloog bij Vos Natuurbeheer, begeleidt dit proces .

Naast herstelwerkzaamheden en maatregelen voor de vleermuizen wordt in het hoofdgebouw ook een ruimte ingericht voor een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog. Op het buitenterrein moet een park ter nagedachtenis aan de Eerste Wereldoorlog komen met aangrenzend een wandelpad. Deze wandelroute is gesubsidieerd en wordt opgenomen in het bestaande wandel- en fietsknooppuntennetwerk.

Met wie:
In samenwerking met natuurbeschermingsvereniging Altenatuur, Archeologische Vereniging Land van Heusden en Altena, vrijwilligers Johan Koekoek en John Kollen wordt dit project mede mogelijk gemaakt.

Vragen:
Wessel Zonneveld, bouwcoördinator bij Brabants Landschap via  wzonneveld@brabantslandschap.nl
Of bel Kantoor Brabants Landschap 0411 - 622 775 (tijdens kantooruren)

Verder lezen