Werk in uitvoering

Vanaf vandaag, 10 februari, start Waterschap De Dommel met het uitvoeren van plannen rond de Kleine Dommel. Het gaat om het gebied tussen de A67 bij Geldrop en Kasteel Heeze.

Wanneer:
De planning is de werkzaamheden dit jaar uit te voeren.

Waarom:
Het dal van de Kleine Dommel tussen Geldrop en Heeze wordt ingericht als waterbergingsgebied. Woonwijken in Geldrop lopen daardoor veel minder risico op overstroming.
Als de geplande kades zijn aangelegd, kan in dit bergingsgebied bij extreme en langdurige regenval veel meer water dan nu worden geborgen. In totaal maximaal 1,5 miljoen m3. Het dal van de Kleine Dommel heeft van nature een 'badkuip'-vorm en is daarom erg geschikt voor waterberging. De beek treedt bij hoogwater nu ook buiten zijn oevers.

Hoe:
Behalve voorkomen van wateroverlast wordt ook gewerkt aan de Kleine Dommel zelf en de aangrenzende natuurgebieden. De beek en het beekdal worden natuurlijker door nieuwe meanders te graven en op enkele plaatsen de brede loop te versmallen. Een mooier landschap met een natuurlijke beek. Het waterschap werkt hiervoor samen met Brabants Landschap en Staatsbosbeheer. Ook met andere (terrein)eigenaren is regelmatig overleg.
Verder worden maatregelen genomen om het grondwaterpeil lokaal te laten stijgen en het (regen)water langer in natuurgebieden te houden. Zo krijgt zeldzame natuur, die door verdroging is aangetast, weer een kans.

Vragen:
Bel kantoor Brabants Landschap 0411 - 62 27 75. Of mail mfliervoet@brabantslandschap.nl. 

Verder lezen:
www.dommel.nl/kleinedommel