Jaar vd Groene Vrijwilliger

De vele groene vrijwilligers die ons land rijk is, dragen bij aan de staat van natuur en landschap in ons land. Wilgen knotten, weidevogels beschermen, excursies begeleiden, bezoekerscentra beheren en soorten inventariseren zijn enkele voorbeelden van wat de vrijwilliger zoal doet.

Onmisbaar dus bij de instandhouding van een gezonde natuur, een mooi landschap en de beleving hiervan. Om dat te benadrukken heeft Landschappen NL, de samenwerking tussen de provinciale Landschappen en de Landschapsbeheerorganisaties, 2015 uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Groene Vrijwilliger’.

Waardering voor natuur en landschap vergroten
In het Jaar van de Groene Vrijwilliger willen we nadrukkelijk ook laten zien hoe waardevol natuur en landschap zijn als het gaat om economische waarden, gezondheid, drinkwater en dergelijke. Een grotere betrokkenheid van burgers helpt om die diverse maatschappelijke waarden van ons landschap zichtbaar te maken. LandschappenNL beoogt met het ‘Jaar’ de waardering voor natuur en landschap bij publiek en politiek te vergroten. Met een grotere burgerbetrokkenheid als middel èn als doel. Dit jaar gaat niet alleen over de inzet van de groene vrijwilligers, we willen de vrijwilligers ook echt hierbij betrekken. Vrijwilligers staan in het zonnetje, vrijwilligers komen aan het woord en we willen vrijwilligers ondersteunen bij groene initiatieven. Letterlijk het Jaar van de Groene Vrijwilliger.

Extra aandacht vrijwilligers vanuit Brabants Landschap
Brabants Landschap zal het komend jaar op drie manieren extra aandacht aan het vrijwilligerswerk schenken. Zo zal het mededelingenblad van Brabants Landschap geheel aan vrijwilligers gewijd zijn. Ook pakt het Brabants Landschap – in samenwerking met het Coördinatiepunt Landschapsbeheer – uit tijdens de ‘Week van het Landschap’ in oktober. Voor alle groene vrijwilligers, de landschapsbeheerders, de weidevogel-, uilenbeschermers en de vrijwilligers van Brabants Landschap zal een feestelijke dag worden georganiseerd. Meer informatie volgt! Houdt hiervoor goed onze site in de gaten of abonneer je op een van de digitale nieuwsbrieven (Landschapsbeheer of Brabants Landschap).

Natuurwerkdag
Als laatste vormt de jaarlijks terugkerende Natuurwerkdag een prachtig podium om vrijwilligers te betrekken bij landschapsbeheer. Het zou mooi zijn als ‘onze’ Natuurwerkdag, die elk jaar op de eerste zaterdag van november wordt georganiseerd, door het ‘Jaar van de Groene Vrijwilliger’ een extra boost zou kunnen krijgen. Het uitgangspunt moet zijn: elke gemeente een Natuurwerkdag. Dit betekent concreet dat er nog 25 locaties bij moeten komen. Hoe beter de spreiding van de locaties des te beter de kans op veel deelnemers aan de Natuurwerkdag. Ons motto is immers; ‘Natuur dicht bij huis!'. Wilt u een locatie helpen verzorgen

Landschappen NL heeft een speciale website voor het ‘Jaar van de Groene Vrijwilliger’ gestart. Klik hier om naar deze site te gaan.