Vacatures

Brabants Landschap is altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich als vrijwilliger willen inzetten bij inventarisatiewerkzaamheden, terreinbeheer en bij voorlichting en educatie.

Brabants Landschap kent een aantal bezoekerscentra en informatiepunten. Deze punten zijn vaak uitvalsbasis voor activiteiten in de nabijgelegen natuurterreinen. Zo ook voor het vrijwilligerswerk. Naast het vrijwilligerswerk in de terreinen van Brabants Landschap hebben we ook een overzicht van het groene vrijwilligerswerk in de gehele provincie Noord-Brabant. Bij Brabants Landschap is immers het Coördinatiepunt Landschapsbeheer gevestigd. Zij organiseren Brabant breed het vrijwillig landschapsbeheer, de Weidevogelbescherming, Uilenbescherming en het Vleermuizen en steenmarternetwerk. Brabants Landschap heeft een overzicht van diverse mogelijkheden om als vrijwilliger in natuur en landschap aan de slag te gaan

Vacatures
Momenteel wordt voor een aantal vacatures binnen het groene vrijwilligerswerk extra aandacht gevraagd. Het betreft zowel vacatures voor vrijwilligerswerk bij Brabants Landschap als bij de vrijwilligersgroepen Landschapsbeheer. Voor de bij het Coördinatiepunt Landschapsbeheer bekende vrijwilligersgroepen is het altijd mogelijk om bepaalde vacatures via de website onder de aandacht te brengen.Contact hierover loopt via Emiel Rijken, vrijwilligerscoördinator bij Brabants Landschap. 

Voor meer informatie
Informatie over het vrijwilligerswerk kan worden ingewonnen bij Emiel Rijken, vrijwilligerscoördinator bij Brabants Landschap of bij bovengenoemde coördinatoren van de infopunten. Hij bekijkt graag met u of er mogelijkheden zijn tot samenwerking.

Mocht het qua afstand of mogelijkheden niet goed uitkomen om het vrijwilligerswerk bij het Brabants Landschap uit te voeren, dan zijn bij hem ook de adressen van de diverse groepen landschapsbeheer en groepen bekend die zich bezig houden met vrijwillige weidevogel- of uilenbescherming. Ook kan worden gewezen op de mogelijkheden bij Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. 

Om alvast een indruk te krijgen van jouw interesses en drijfveren is het handig om onderstaand contactformulier in te vullen en te mailen naar Emiel Rijken via erijken@brabantslandschap.nl.

Documenten

Preview Contactformulier vrijwilligerswerk algemeen22 KB Download