Voorlichting

Een belangrijk aandachtspunt van Brabants Landschap is het betrekken van bewoners en geïnteresseerden bij het werk van de organisatie.

Geschikt voor: mensen die hand-en-spandiensten willen verzorgen als ambassadeur van Brabants Landschap

Waarom voorlichting?
Op diverse terreinen wordt reeds samengewerkt met organisaties die (jeugd) educatie als hoofddoel hebben. Zo zijn vele IVN-afdelingen in Noord-Brabant actief bij excursies in de terreinen van het Brabants Landschap en tijdens de jaarlijkse ‘Dag van het Landschap’ die op Tweede Paasdag gehouden wordt. Ook de organisatie van ‘de Week van het Landschap’ is voor een deel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. 

Locaties als startpunt voor activiteiten
Brabants Landschap heeft in de provincies een aantal locaties, buitenlokalen en informatiepunten genaamd, van waar uit diverse activiteiten plaatsvinden. Het lokaal dient als startpunt voor excursies e.a. activiteiten van lokale vrijwilligersgroepen, maar ook voor het uitstralen van de doelstelling van het Brabants Landschap.

Zelf meedoen
Voor het bovenstaande zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons bij deze activiteiten met hand-en-spandiensten kunnen ondersteunen. Zij kunnen zich als ‘ambassadeur’ van de stichting opstellen en contacten met de mensen uit de omgeving onderhouden.

Geïnteresseerd in een vrijwilligersactiviteit? Meldt dit dan Emiel Rijken, vrijwilligerscoördinator Brabants Landschap via erijken@brabantslandschap.nl. Om alvast een indruk te hebben van jou interesses en drijfveren is het handig om het contactformulier in te vullen en aan hem te mailen. 

Slogan voorlichting